پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

کد : 1964
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 17
نویسندگان ايزدپناه قشمی
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 1394
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی : پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی توسط ايزدپناه قشمي (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 17 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

ايزدپناه قشمي (1394) در مطالعه­ ای روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی و تأیید قرار داده است.

محصولات مشابه