پرسشنامه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت

کد : 1943
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 18
نویسندگان حسینی
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1393
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت :  پرسشنامه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت توسط حسینی (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 18 گویه می­باشد. پرسشنامه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت به صورت تک عاملی است.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت

تیلی (1394) در مطالعه­ای برای بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ی نحوه گذران  اوقات فراغت از دیدگاه استاد راهنما و پنج تن از صاحب نظران مدیریت ورزشی استفاده کرده است و پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین ضریب پایائی پرسشنامه ­ی نحوه گذران اوقات فراغت از آزمون آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن 0.87 تعیین شد

محصولات مشابه