پرسشنامه انگیزش شغلی

کد : 1971
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 20
نویسندگان لوداهل و کیچنر
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 1997
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی : پرسشنامه انگیزش شغلی توسط لوداهل و کیچنر تهیه و تنظیم شده است و شامل 20 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه انگیزش شغلی

خسروی (1394) در مطالعه ­ای روایی و پایایی پرسشنامه انگیزش شغلی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد و کل پرسشنامه به صورت زیر اعلام شده است.

محصولات مشابه