پرسشنامه انگيزش درونی

کد : 174
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 30
مخفف IMQ
نویسندگان عابدینی
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1393
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه انگیزش درونی توسط عابدینی (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 30 گویه می­باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان روان سنجی و روان شناسان تربیتی و یادگیری و انگیزش به ویژه شهرآرای و فرزاد (استادان دانشگاه تربیت معلم تهران) تأیید شده است. پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 86% محاسبه شده است (عابدینی، 1393).

محصولات مشابه