مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

کد : 2002
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 20
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

مقیاس ریاضی برای کودکان MASC : در اين مرحله معلم بايد فراگير را با مسأله درگيركند ؛ به ديگر سخن اينكه، در اين مرحله است كه  دانش آموز به صورت جدي به مسأله مي انديشد و تفكر او حاصل تلاش هاي معلم است. معلم سوالهايي به دانش آموزان ارائه مي دهد و راهبردهايي براي حل مسأله پيشنهاد مي كند. اين دانش آموز است كه در مجموع تصميم به استفاده از راهبردها مي گيرد. مثال: معلم فرضي اين الگو در كلاس پنجم ابتدايي تصميم مي گيرد براي ژرفا بخشيدن به يادگيري حل مسأله دانش آموزان ، مسأله اي را براي آنان مطرح كرده ، دانش آموزان را با هدايت خود با مراحل مسأله آشنا سازد؛ تا در نهايت دانش آموز توانايي حل مسأله را كسب كند.

محصولات مشابه