مقياس سبك شخصيتي رابينز (PSI-II)

کد : 1962
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 48
مخفف PSI-II
نویسندگان رابينز و همكاران
ابعاد پرسشنامه 2
سال انتشار 1994
۱۵,۰۰۰تومان

مقياس سبك شخصيتي رابينز (PSI-II) : مقياس سبك شخصيتي توسط رابینز و همکاران (1994) تهیه و تنظیم شده است و شامل 48 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی مقياس سبك شخصيتي رابينز (PSI-II)

ويژگي هاي روانسنجي اين پرسشنامه در نمونه ايراني به اين قرار است: ثبات دروني مقياس جامعه گرايي و خودگرايي به ترتيب 73/ 0 و 71/ 0. همچنين ميزان پايايي به ترتيب جامعه گرايي و خودگرايي عبارت بود از: 79/ 0 و 76 /0 (نوري، 2005). همساني دروني هر دو خرده مقياس در بين بيماران افسرده در حد قابل قبول گزارش شده است (مورس و روبينز 2005).

محصولات مشابه