آزمون پرخاشگری

کد : 168
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 29
نویسندگان آیزنیک
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1975
۵,۰۰۰تومان

آزمون پرخاشگری توسط آیزنک (1975) تهیه و تنظیم شده است و شامل 29 گویه می­باشد. سلامت (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه آزمون پرخاشگری را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 7/ 0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه پرخاشگری

محصولات مشابه