لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان

۱۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
24
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
نواک و گست
ابعاد پرسشنامه
5
سال انتشار
1988