لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ محدودیت ناشی از درد در سالمندان

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
21
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
منوچهري و همكاران
ابعاد پرسشنامه
3
سال انتشار
1393