لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

پرسشنامه رضايتمندي مشتريان بانك و ارتباط آن با كيفيت خدمات بانك

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
28
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
ايزدپناه قشمي
ابعاد پرسشنامه
7
سال انتشار
1394