لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

پرسشنامه خود باوری

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
21
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
آزادی
ابعاد پرسشنامه
2
سال انتشار
1389