لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ نظام پیشنهادات

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
8
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
اسکینر
ابعاد پرسشنامه
3
سال انتشار
1994