لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی در ورزش (GEQ)

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
18
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
GEQ
نویسندگان
شرری و همکاران
ابعاد پرسشنامه
2
سال انتشار
1392