لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

پرسشنامه ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ (MLQ)

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
10
نام انگلیسی پرسشنامه
Meaning in Life Questionnaire
مخفف
MLQ
نویسندگان
اﺳﺘﮕﺮ و همکاران
ابعاد پرسشنامه
2
سال انتشار
2006