لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمایل به تسهیم دانش

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
28
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
صیف و همکارن
ابعاد پرسشنامه
4
سال انتشار
1394