لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی (فرم کوتاه)

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
20
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
بتز و همکاران
ابعاد پرسشنامه
5
سال انتشار
1996