لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
37
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
ساعت چیان و الهي
ابعاد پرسشنامه
11
سال انتشار
1393