لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موفقيت ورزشی

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
29
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
موسوي و واعظ موسوي
ابعاد پرسشنامه
6
سال انتشار
1394