لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رضایت شغلی عمومی

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
3
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
کافمن و فیشمن
ابعاد پرسشنامه
1
سال انتشار
1979