لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهيم ‌دانش

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
14
نام انگلیسی پرسشنامه
مخفف
نویسندگان
چناماننی
ابعاد پرسشنامه
1
سال انتشار
2006