لیست مقایسه پرسشنامه و ابزار پژوهش

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام (OLQ/SOS)

۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید محصول
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
افزودن کالا به مقایسه
عمومی
تعداد سوالات
29
نام انگلیسی پرسشنامه
Orientation to Life Questionnaire or Sense of Coherence Scale
مخفف
OLQ/SOS
نویسندگان
آﻧﺘﻮﻧﺴﮑﯽ
ابعاد پرسشنامه
3
سال انتشار
1987